31 d’ag. 2019

L’EDUCACIÓ I LA SANITAT PÚBLIQUES EN EL PUNT DE MIRA DE LA DRETA


La derecha tripartita


Nuevatribuna | 31 de agosto de 2019


No hi ha dubte que tant el sistema d'educació com el de sanitat públiques han estat dues de les principals aportacions dels governs de Felipe González a l'estructuració d'un estat de benestar a Espanya inexistent durant l'etapa de la dictadura.
Aquests dos pilars han sofert durant la crisi una reducció pressupostària per part dels governs del PP que sempre han desenvolupat, com també ho ha fet la dreta catalana especialment referit a la sanitat, no només una retallada de pressupost sinó polítiques de privatització i transferències de gestió al sector privat. Tot això ha suposat una reculada en un ja de per si mateix dèbil estat del benestar.
En l'actualitat podem observar com el discurs ideològic de les dretes es basa en una sèrie de consignes que l'única cosa que pretenen és presentar un embolcall liberal que oculta nous atacs als serveis públics. Hem vist els acords tripartits de les dretes en les comunitats autònomes on han aconseguit el poder polític i com el que proposen pel conjunt del país es basa en una sèrie de conceptes falsos que cal denunciar.
La dreta parla de “els governs de la llibertat” basats en dos conceptes que sumats demostren en el fons la seva falsedat i la seva concepció classista de la societat. Són “la baixada generalitzada d'impostos” i “donar als ciutadans la llibertat d'elecció de centre sanitari i educatiu”. En realitat el que proposen és rebaixar els pressupostos públics tot rebaixant els ingressos i per tant i de forma ineludible rebaixar la despesa en els serveis públics. I que cadascun en funció dels seus ingressos pugui acudir a centres educatius i sanitaris privats de millor o pitjor qualitat en funció del seu poder adquisitiu. Cal dir que aquesta proposta clarament neoliberal pretén alhora afavorir grans interessos financers i empresarials en el cas de la sanitat i ideològics, eclesials i empresarials en el camp de l'educació.
Cal defensar la prioritat de la sanitat pública
Comentem per separat els dos camps. Referent a la sanitat, és evident que la sanitat pública espanyola gaudeix d'un prestigi reconegut i una professionalitat exemplar del seu personal que ha aconseguit fins el moment pal·liar en la mesura del possible les restriccions pressupostàries. Només entre el 2009 i el 2013 la sanitat pública va sofrir una retallada de 9.000 milions d'euros. S'ha de constatar que en el 2016 la despesa en sanitat era de més de 100.000 milions d'euros d'ells un 71% a càrrec de les Administracions Públiques (AAPP) i un 29% de despeses privades. Aquesta situació fa menys de 10 anys era un 76% de les AAPP i un 24% de despesa privada.
Això és fruit de la política de retallades en la sanitat pública alhora que les assegurances privades es llançaven a captar usuaris afavorits per les cada dia més grans “llistes d'espera” que s'acumulen en la sanitat pública, especialment en comunitats com Catalunya on hi ha usuaris que han d'esperar 160 dies per a operacions menys greus, cal dir que en altres comunitats amb polítiques de menys retallades la mitjana no arriba als 50 dies.
Els assegurats a assegurances privades han passat de poc més de 9 milions el 2014 a 11,5 milions el 2017. Això sí, les assegurances privades busquen persones sanes i exclouen altres com  malalts crònics renals, hepatitis C o que pateixin càncer.
"Llistes d'espera" el "ganxo" de les asseguradores
La sanitat pública va invertir en despesa sanitària en 2015 un 6,2% del PIB molt per sota del 7,2% de la mitjana de les UE i 0,6% menys que en 2009. Això és degut a les polítiques de la dreta espanyola més interessada en els negocis de les empreses sanitàries i asseguradores-bancàries que en el servei al ciutadà. I això podria haver estat encara pitjor si en comunitats com Madrid no hagués hagut de retrocedir davant l'embranzida i l'acció de la “Marea Blanca”.
En el camp de l'educació la situació és més complexa. Des de l'inici l'escola pública ha hagut de competir amb la privada i la concertada, aquesta última finançada de forma pública davant la incapacitat de poder finançar en el seu moment una educació únicament pública. Aquesta situació comporta la coexistència de models que provoquen en molts casos el classisme en l'ensenyament. Aquesta situació ha anat a pitjor amb l'aparició d'ensenyament universitari privat. Cal dir que els concerts educatius suposen un 18% de la despesa pública en ensenyament no universitari.
Hem de ressenyar que la despesa pública en educació a Espanya estava situada, després de les retallades, en el 4% del PIB en 2016, enfront del 4,7% de la mitjana de la UE (cal dir que l'any 2011 la inversió era del 4,8%). És el sisè país amb menor inversió educativa de la UE molt lluny de Dinamarca (7%), Suècia (6,5%), Finlàndia (6,2%) o Portugal (6%). Cal destacar el cas de Portugal i la prioritat donada a la inversió pública en educació amb excel·lents resultats i amb l'eliminació de les subvencions a la concertada.
Finlandia excel·lencia educativa d'un sistema totalment públic
Hauríem de ressaltar un fet poc conegut i és que el país reconegut per tenir el millor model d'excel·lència educativa, Finlàndia, té un sistema educatiu totalment públic. Aquesta és una mala senyal per a aquells que pretenen plantejar la supremacia de la gestió privada sobre la pública.
S'hauria de defensar  i ressaltar de forma constant que darrere dels al·legats de les diverses dretes en defensa de la llibertat d'elecció de centres tant educatius com sanitaris, així com la seva defensa de la rebaixa d'impostos no hi ha més que la defensa de la desigualtat social i la retallada de la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans.
La despesa pública global va baixar al nostre país del 45,6 del PIB l’any 2013 al 41,3 en el 2018. El nostre país és, especialment després de la crisi, un dels països amb major desigualtat degut fonamentalment al fet que els ajustos s'han fet mitjançant la reducció de la despesa pública i per tant afectant de forma negativa al conjunt de la ciutadania. El problema del nostre país no està en la reducció de la despesa pública sinó en la seva deficiència en els ingressos i en la baixa pressió fiscal.
Espanya va tenir una despesa pública al 2017 del 41% del PIB, quan la mitjana europea va ser del 45,8%. Però en el capítol de recaptació fiscal som el cinquè país de la zona Euro amb menor recaptació fiscal. La mitjana de recaptació fiscal europea es situa en el 46,3 del PIB, mentre que al nostre país és un 7,4% inferior, un 38,9% del PIB, la qual cosa significa uns 80.000 milions menys de recaptació anual. Tot això repercuteix directament en la despesa en serveis públics essencials entre altres aspectes negatius.
El nostre país no precisa de menys impostos, ans al contrari. Precisa d'una reforma a fons que permeti un sistema més progressiu que l'actual i que actuï al seu torn sobre les xacres de l'economia submergida, l'elusió i l’evasió fiscals.
Cal donar una forta batalla ideològica enfront d'una dreta que planteja unes propostes que no permetrien fer progressar econòmica i socialment el nostre país ni aconseguir una via de major igualtat social.
Lamentablement sembla que les nostres esquerres polítiques realment existents tenen avui dia unes prioritats majors que tancar el pas a les dretes. Sembla que és més estimulant barallar-se entre elles. La qual cosa és un reflex de la seva incapacitat per a estar a l'altura de les necessitats de la societat.
Finançament adequats per serveis públics de qualitat

19 d’ag. 2019

PEDRO I PABLO JA ESTEM FARTS


Pedro Sánchez i Pablo Iglesias serán responsables del desacord
Nuevatribuna | 19 de agosto de 2019


El 28 d'Abril de forma aclaparadora els votants d'esquerra i progressistes van acudir a les urnes com a fruit d'una il·lusió recuperada pel triomf de la moció de censura. Els seus objectius eren dos: 1) tancar el pas a un govern de les dretes tripartides; i 2) aconseguir una majoria parlamentària que permetés un govern que recuperés a la societat espanyola de les retallades austericides dels governs de Rajoy i fes un salt endavant en la consecució d'una societat més justa i igualitària, alhora que fes front als grans reptes de futur, econòmics, ecològics i socials.
Els votants il·lusionats tenien molt clars els objectius estratègics que tenien en ment i que coincideixen en gran manera amb els plantejats a Pedro Sánchez i a Pablo Iglesias pels líders sindicals de CCOO i UGT en les reunions que han mantingut amb tots dos. Derogació de la Reforma Laboral del PP; consolidació del Sistema Públic de Pensions eliminant els aspectes regressius de la reforma unilateral del PP; reforç dels serveis públics que més durament han sofert les retallades de la crisi, educació, sanitat i dependència; fer front al necessari canvi del sistema productiu espanyol cap a un sistema productiu més compatible amb les necessitats ecològiques, és a dir dirigir-nos sense ambages cap a una Transició Ecològica Justa, que tingui en compte els ritmes i no perjudiqui el conjunt dels treballadors. Avançar en un sistema impositiu compatible amb els sistemes europeus més avançats, més impostos progressius que permetin uns millors serveis públics per a tots; Uns impostos que gravin als més rics, a les grans fortunes patrimonials, a les societats i als beneficis que obtenen en el nostre territori les grans empreses espanyoles i internacionals, per a això fa falta una Reforma Fiscal en profunditat perquè deixin de ser els treballadors els que tant a través de l'impost de la renda com dels impostos indirectes com l'IVA siguin els que més contribueixen als ingressos fiscals; és imprescindible que els grans monopolis que controlen els grans serveis com les elèctriques, bancàries i altres, aquestes empreses privades que es nodreixen de l'estat aportin els seus ingressos al conjunt de la societat de la qual es beneficien.
És necessària una reforma territorial especialment el referent a un sistema de finançament desfasat, a partir del principi del compromís de les comunitats autònomes de responsabilitzar-se no només de la despesa pública sinó també del manteniment de criteris de recaptació impositiva homogenis que impedeixin el “dúmping” fiscal entre comunitats. Aquestes entre altres prioritats que comportin una reducció dels nivells de desigualtat, una millora dels salaris, disminució de la precarietat en la desocupació, de la millora i defensa de les llibertats i de la igualtat del conjunt de la ciutadans són algunes de les raons que van portar a la ciutadania progressista a mobilitzar-se i votar massivament.
Però després ha aparegut el buit d'aquells als qui havíem donat el nostre vot i en els qui havíem dipositat la nostra confiança. I ha aparegut la cara més fosca de la política. La politiqueria i el partidisme en el sentit més negatiu d'aquests conceptes. Els interessos de grup, de clan i fins i tot a personals s'han anteposat de forma vergonyant davant tots. No hem vist per cap de les parts voluntat d'acord. Als votants el que ens importa són els objectius i les polítiques. L'acord per a dur a terme de forma conjunta unes polítiques determinades, l'acord estratègic programàtic. El com ens afectaran i millorar la nostra vida les polítiques futures d'un govern i una majoria parlamentària progressista.
Acord de govern en Dinamarca en minoría i quatre partits
Deixin-se de romanços!! Ens importen les polítiques no qui les gestionen, que han de ser els que puguin fer-ho millor. A Europa tenim suficients exemples de com es conformen governs amb majories parlamentàries o amb governs de coalició, només fa falta veure el Govern de Portugal en minoria amb acord amb altres dos partits, a Dinamarca en minoria amb acord de quatre partits, o com a Finlàndia amb un govern de coalició de cinc partits. I tots ells amb polítiques d'esquerres.
Govern de coalició de cinc partits a Finlandia
Pedro Sánchez s’ho ha de fer  mirar. Ens ha donat la il·lusió i després l’hem vist amb poques ganes a l'hora de concretar polítiques i acords. Alguns pensàvem que la seva recent història de recuperació de la Secretària General lluitant contra l'aparell ens anava a oferir una direcció socialista nova i diferent. Ho va semblar en els mesos de l'anterior legislatura, però ara sembla tornar-se cap a la passada història del PSOE en lloc de dirigir la seva mirada cap a un futur que diguem-ho clar precisa de més unitat amb l'esquerra, de més socialdemocràcia i de menys social-liberalisme. S'equivocarà Pedro Sánchez si no és capaç de veure que la seva única possibilitat per a una futura d'hegemonia del seu partit és mantenir un gir a l'esquerra.
Pablo Iglesias sembla no voler aprendre. Va triomfar massa aviat i sense massa esforç, però a partir d'aquí la seva situació s'ha anat deteriorant cada vegada més. Va triomfar en el seu moment sostraient il·lusions i votants d'altres forces de l'esquerra alternativa, per a acabar atalaiant el camí cap a la subalternitat. No es pot queixar de la seva situació al no tenir una ideologia clara, sense estratègia, que ha canviat de forma constant basant-se més en una pura successió de tàctiques. Sense una organització digna d'aquest nom. Es troba ara en una difícil situació, ha tingut un fort descens en les eleccions generals que ha estat aclaparadora en les autonòmiques, municipals i europees. S'equivoca si pretén superar aquesta situació a través de l'única política de forçar la seva entrada en el govern. Iglesias i Podemos lamentablement no tenen una imatge de partit seriós i previsible, per tant és lògic que creï suspicàcia sobre quin serà el seu comportament dins d'un govern. Podemos no té la credibilitat ni la predicibilitat que poguessin tenir el PCE, IU o ICV en un altre moment. En definitiva, aquest és el seu gran problema.
Molts votants estem molt decebuts amb els partits majoritaris de l'esquerra i molts sospirem pensat: Qui fos valencià i poder votar a Compromís, a Oltra, a Ribó, o Baldoví?. Perquè els veiem diferents, no enganyen, són rigorosos, seriosos i previsibles.
En l'actualitat fa falta una recomposició de forces de l'esquerra alternativa tant a nivell autonòmic com estatal al voltant d'una opció política que s'estructuri com un partit amb militants, quotes i debats, amb una base ideològica entorn dels “tres fils. El VERMELL tradicional de l'esquerra vinculat a la centralitat del treball, el VERD del ecosocialisme que faci front als reptes del planeta, i el LILA del feminisme de la perspectiva de gènere que genera igualtat”. Fa falta l'aparició d'una força de l'ESQUERRA VERDA global o formada per una federació d'Esquerres Ecosocialistes que ens retorni l'esperança en una política clarament d'esquerres, previsible i amb ideologia, estratègia i organització serioses i fonamentades.
Ens cal una opció de futur