27 d’abr. 2012

El Sistema Financer i la crisi
En castella a: nuevatribuna.es | 27 Abril 2012.
(Publicat a la Revista de Serveis a la Ciutadania-FSC-CCOO Catalunya, mes d'abril)
La crisi financera i econòmica global ha tingut una especial repercussió en l'economia espanyola derivada de les particularitats del desenvolupament de la nostra economia. La internacionalització i globalització dels mercats financers, la seva falta de control va permetre l'aparició del que posteriorment s'han denominat actius tòxics o contaminats. Les hipoteques Sub-prime als EUA, la seva conversió en actius tòxics provocar la contaminació del sistema financer internacional. La crisi financera va trencar la confiança interbancària, es van suspendre les transaccions i la falta de fluxos financers va conduir a una crisi financera i econòmica mundial.

Aquesta situació va afectar a l'estat espanyol en un moment en què, com a conseqüència de l'entrada en l'euro i la transferència de competències al BCE, vivíem uns anys d'una especial situació expansiva, especialment en el sector financer i immobiliari, conseqüència de tenir uns tipus d'interès molt baixos i una inflació més alta el que va provocar un "miratge" de prosperitat i de riquesa. Això venia determinat per l'entrada de recursos exteriors, més d'un 11% de l'estalvi mundial va recalar a Espanya com a conseqüència de l'esperança de beneficis alts i ràpids en el mercat immobiliari, la qual cosa va provocar l'anomenada "bombolla immobiliària".

Així, entre el 1996 i el 2008 l'ocupació va créixer en 8 milions de llocs de treball, creant 40% de la nova ocupació de la zona euro. En aquest període l'ocupació en la construcció va suposar el 14% del total. La població ocupada va passar de 12,3-20.400.000 de persones de 1995 al 2008.
El sector immobiliari no produïa per a les necessitats de la població, es feien més de 800.000 habitatges anuals quan les necessitats eren de 400.000. La compra d'immobles es converteix en un producte financer més d'alta rendibilitat que potencia l'especulació i desincentiva la inversió en altres sectors més productius.
Algunes característiques del sistema financer en aquesta època són: a) S'incentiva l'endeutament de les famílies (que passa del 40% al 130%) i de les empreses; b) El sistema financer espanyol necessita endeutar a l'exterior amb entitats financeres internacionals per poder finançar les demandes de promotors i particulars; c) Entre el 1998 i el 2007 el crèdit immobiliari creix un 22,6% de mitjana anual. Un 20% a particulars i un 33% als promotors; d) Es relaxa la gestió del crèdit i es crea un model social d'inversió sense exposició de capitals propis i basat en el finançament extern. Cal recordar que els baixos tipus d'interès arribaven a comportar interessos reals negatius (interès menor que la inflació).
El principal problema del sector financer del nostre país és la dependència dels capitals externs que es tanquen de cop a causa de la crisi financera internacional. El sistema financer espanyol és deutor de l'internacional i es queda impossibilitat de refinançar el seu deute extern, que d'altra banda està obligat a retornar.

De bon inici se sabia que el principal problema del sistema financer espanyol era la gran quantitat d'actius immobiliaris que tenen els bancs. Aquests actius són conseqüència de la bombolla immobiliària que van finançar i per la qual es van endeutar en el mercat financer exterior. Els actius que avui figuren en els seus balanços, amb un valor irreal, són en gran part impossibles de realitzar a curt i mitjà termini, i graven com una llosa els seus comptes. Es pot calcular que els actius immobiliaris ascendeixen a 323.000 milions, dels quals 175.000 són problemàtics, especialment 80.000 milions en sòl.
Aquesta situació que afecta de forma més important a les caixes d'estalvi ha estat en l'origen de la crisi financera. És evident que es podria haver actuat des de l'inici sobre aquest tema, però sempre amb compensacions clares: presa del control per part de l'estat sobre les entitats afectades; depuració de responsabilitats i establiment d'objectius a les empreses rescatades per fer fluir el crèdit cap a la societat.


És evident que s'ha optat per una altra via que ha estat la de la concentració d'entitats i la desaparició pràctica de les caixes d'estalvi prioritzant la seva conversió en entitats bancàries privades. També és clar que fins ara el procés ha permès una concentració que en molts casos no ha comportat la creació d'entitats més sòlides sinó fins i tot podríem dir que les entitats delicades han arribat a condicionar negativament les que s'han fet càrrec. I tot això malgrat els fons dedicats a la seva reconversió, que d'altra banda ha suposat la pèrdua de milers de llocs de treball en el sector, i pràcticament cap responsabilitat dels directius irresponsables. Només s'està procedint com a màxim contra directius que més s'han beneficiat de forma poc regular.
És evident que hi ha hagut errors per part dels gestors de les entitats financeres. Ningú ho posa en dubte. Van donar en excés i amb massa facilitats crèdits a promotors i compradors particulars. Són culpables per això, i això els va portar a superar les seves capacitats de crèdit i endeutar-se amb entitats financeres foranes. Van creure alegrement que el nostre país era una festa i el van traslladar a la societat. Val a dir que si els gestors van ser irresponsables en aquesta situació ho van ser al mateix nivell que els governs d'Aznar o Zapatero, per als quals el desenvolupament de la nostra economia era "de nota". La mateixa culpa cal donar al regulador, és a dir al Banc d'Espanya i als seus directius començant per l'inefable MAFO, ell que és tan donat a donar lliçons, va adoptar mesures per evitar l'excessiu endeutament i risc exterior de les nostres entitats financeres?.
Les mesures adoptades per Zapatero primer i Rajoy actualment no sembla que hagin de comportar més d'enterrar fons públics per aconseguir sanejar el sector financer perquè compleixi amb la seva obligació que és donar crèdit. Però res fa concebre que hi hagi solució sense que algú assumeixi les pèrdues. Això és fonamental per restaurar la confiança en les entitats financeres, però fins ara les ajudes han servit fonamentalment per emprendre reestructuracions de plantilla i de tancament d'oficines més que per sanejar el balanç. El crèdit continua sense fluir a les societats, les entitats han de pagar els crèdits exteriors amb dificultats afegides de finançament i cost més alt. El fer noves fusions no garanteix que es vagi a arreglar la situació ni garantir un sistema més eficient, en tot cas més concentrat en poques mans. La societat aquesta destinant, i pagant de la seva butxaca, unes quantitats importants, en un moment de fortes retallades i en el millor dels casos que guanyarem: que les entitats, amb l'ajuda de tots tornin a donar crèdit? No hauria estat més barat crear un banc públic amb les entitats afectades, pagar el cost de sanejar-les i després posar-les al servei de la societat perquè donessin crèdit real a l'economia productiva i als particulars?. En tot cas és clar que no és l'opció dels liberals.

25 d’abr. 2012

25 Abril 1974 Portugal "Revoluçao dos cravos"

Simbolo de la Revolución de los claveles

Han pasado 38 años pero no puede olvidarse esta fecha: 25 abril de 1974. "La Revolución de los claveles" el golpe de los capitanes de abril, gente como Vasco Gonçalves, Otelo Saraiva de Carvallo, Rosa Coutinho, el capitan Martins, Vasco Lorenço i tantos otros.

Fuu un solplo de aire fresco en la una peninsula atenazada por las dictaduras de Franco y Salazar-Caetano. Fue un sueño para muchos españoles y una liberación para los portugueses y muy especialmente para las colonias de Angola, Mozambique, Guinea y Cabo Verde. Los militares de abril dieron un golpe incuento contra una dictadura caduca.

Despues vendria el despertar, la actuación de los socialistas portugueses con Mario Soares a la cabeza, las intrigas de los USA y tantos otros por acabar com el MFA ( Movimientos de las Fuerzas Armadas" y su democracia social avanzada, con experiencias como las Campaña de Dinamización Cultural que llevó la cultura a todos los rincones del país.

Siempre quedara el recuerdo de la primavera de ABRIL DEL 1974, el de sus claveles y la canción simbolo "Grandola Vila Morena" del gran Jose "Zeca" Afonso que fue la sintonia que puso en marcha la Revolución de Abril.

Vasco Gonçalves: capitán de Abril y primer ministro
                                 Jose "Zeca" Afonso: Grandola Vila Morena

6 d’abr. 2012

La lluita social existeix, i l’esquerra i la dreta

29M Vaga General: mobilització sindical i social

nuevatribuna.es |08 Abril 2012

Les mobilitzacions sindicals que van finalitzar amb la Vaga General del 29M, han demostrat que la lluita social, abans denominada lluita de classes, continua existint i ha tornat a primera plana de l’actualitat.

L’actual crisi econòmica torna a posar d’actualitat conceptes que durant molt de temps han estat posats en qüestió i fins  i tot enterrats per molts. La crisi ha comportat el renéixer del conflicte i la lluita social. A la nostra societat es fa evident que existeix un conflicte viu entre la majoria social que pateix les conseqüències de la crisi i una minoria que manté una situació de privilegi que fins i fins i tot s’accentua.

La composició de les classes socials ha canviat en les darreres dècades. Han canviat les seves condicions i avui una gran part del que s’anomena classe mitjana són assalariats que fins ara tenien un lloc de treball fix. Es certa l’existència d’una multiplicitat de situacions que creen col·lectius diferenciats, treballadors públics, joves sense feina, treballadors precaris, aturats, prejubilats i jubilats, etc. Però també és evident que la crisi i el repartiment dels seus costos ha permès una certa unificació de tots els perjudicats que formen part d’allò que s’anomenava i podem continuar anomenant com a classes populars. A aquest ampli col·lectiu social cal afegir-hi tot un altre seguit de capes socials que objectivament, encara que moltes vegades no tinguin consciència subjectiva, són els seus aliats potencials al tenir interessos coincidents, per que també estan patint les conseqüències de la crisi i de la forma d’afrontar-la per part dels governs i de les polítiques antisocials de dretes. Ens hem de referir a sectors que podíem definir com a petita burgesia, comerciants i petits empresaris, en la viabilitat dels negocis dels quals repercuteix directament tant la pèrdua de poder adquisitiu de la població,  que ara consumeix menys, com les dificultats que ells tenen d’accés al crèdit que dificulten la pròpia supervivència de les seves empreses.

Estem veient com la crisi provoca múltiples moviments locals i espontanis conseqüència del malestar derivat de diverses situacions concretes, i que provoca que surtin com a reacció moviments com el 15M, així com plataformes diverses en defensa de sanitat, educació, desnonaments, contra actuacions bancàries, etc. Són en molts casos moviments locals aïllats que es revolten contra conseqüències concretes  de la crisi però mancats de la capacitat de donar-li  una resposta global.

I és aquí on cal situar la importància de la mobilització sindical. El sindicalisme confederal ha plantejat donar una resposta no només a la Reforma Laboral, aspecte bàsic de la convocatòria de Vaga General, sinó que li ha donat un caràcter de contestació social més globalitzador com demostra el propi eslògan de la convocatòria “S’ho volen carregar tot”. Altrament el moviment sindical ha estat capaç de donar-li una resposta política, no tan sols aglutinant les forces que es diuen d’esquerres, sinó  escollint la forma dilatada de la mobilització i la data oportuna, desprès de les eleccions autonòmiques andaluses i asturianes, la qual cosa ha ajudat que la Reforma Laboral i la mobilització tingués un paper protagonista en el resultat electoral que ha comportat  barrar el pas del PP al govern d’aquestes comunitats.

La mobilització sindical ha aconseguit un ampli suport i acompanyament social que ha convertit la Vaga General en un moment  de gran mobilització social com es va veure en les grans manifestacions, ha estat sens dubte una clara demostració del renéixer de la lluita social. I ha tingut un doble cost important pel Govern del PP, tant pel que ha pagat en les eleccions autonòmiques com el derivat de que la pròpia mobilització i la Vaga General li ha tingut un fort cost social pel que fa a la seva credibilitat, tant a nivell nacional com internacional,  tot això agreujat encara més per la repercussió derivada dels Pressupostos Generals, els quals amplien la justificació de la mobilització social.

L’actualitat de la lluita social posa també d’actualitat la existència de formes diverses d’entendre la realitat social mitjançant la política. Torna a fer-se evident que cal revoltar-se contra l’actual concepció, pròpia de la dreta, d’afrontar la sortida de la crisi a base de retallades i ampliació de les desigualtats socials. Es comença a posar en qüestió la falsa concepció, actualment hegemònica, de que només hi ha una política possible per afrontar la crisi que és la actualment existent. Cal obrir la perspectiva a que hi ha una  forma més justa de fer front a la crisi, que aposti per la reactivació econòmica i no sols per l’ajust pur i dur, alhora que tractar  que els costos de la crisi tinguin un repartiment més just. Fins ara les polítiques de dretes dutes a terme per Zapatero i agreujades per Rajoy han fet recaure el cost en una gran majoria que perd poder adquisitiu, i  drets i condicions socials mentre es posa en qüestió la pròpia existència de l’estat del benestar. Alhora sectors més benestants i rics,  institucions com l’Església, sectors responsables de la crisi com el financer, i fins i tot delinqüents com els defraudadors, no estan afectats per les mesures i fins i tot surten afavorits.

Cal reactivar i fer renéixer novament polítiques d’esquerra, polítiques d’igualtat, de distribució de la riquesa en benefici de la majoria i especialment del sectors més desafavorits, de potenciació de l’economia productiva i de futur amb especial dedicació a la formació i al I+R+I, reforçament de l’estat del benestar, una fiscalitat justa i progressiva amb persecució de l’especulació i el frau, i fent de l’austeritat dels comptes públics un sinònim de lluita contra la malversació i el malbaratament de recursos i de potenciació dels serveis públics i de la sostenibilitat. Es a dir a fer aparèixer de nou a l’escenari social polítiques d’esquerres que durant molts temps han estat desaparegudes sota el predomini del social-liberalisme promogut pel PSOE. Ara és el moment de la política d’esquerres en majúscules confrontada amb la dreta, al servei dels interessos de la majoria i allunyada de plantejaments amb dèbils rels ideològiques com han estat els plantejaments més tàctics que estratègics  de l’esquerra majoritària que ha representat els governs socialistes.

El moviment sindical, moltes vegades denostat i injustament criticat tant per la dreta com per alguns suposats elements esquerranosos,  ha estat de nou  l’eix vertebrador de la resposta social i del retorn de la lluita social,  cap altra moviment ni polític ni social ha tingut la seva capacitat de mobilitzar. Però desprès de la resposta ara és el moment de l’alternativa, que no alternança, política a la dreta i les seves polítiques, Cal construir aquesta alternativa política de l’esquerra, amb plantejaments polítics alternatius, diferents, d’esquerres, que es confronti contra la de la dreta i sàpiga plantejar una proposta creïble i capaç d’il·lusionar els sectors socials que s’han oposat i mobilitzat contra les polítiques de dreta fins ara hegemòniques. Una alternativa que s’ha de plantejar en l’àmbit de l’estat però tenint molt en compte la necessitat de contemplar la seva dimensió europea.


Cal una nova esquerra transformadora


Tracy Chapman: "Talking about revolution"