23 de març 2015

ELS CANVIS PER LA EUROPA QUE VOLEM

Una Europa per la ciutadania

Nuevatribuna | 26 de Marzo de 2015

La greu crisi econòmica que ha sacsejat el nostre país i al conjunt de la Unió Europea ens ha fet adonar-nos de les deficiències democràtiques existents a les nostres societats. La sortida econòmica que s’ha donat des dels poders polítics a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea ha demostrat la necessitat d’efectuar una profunda renovació democràtica dels marcs polítics existents.
Com es pot entendre que la sortida a una crisi derivada d’una bombolla financera i especulativa hagi servit per a reforçar precisament els causants de la crisi? Les polítiques econòmiques imposades pels denominats “mercats” i instrumentades per la “Troika” han comportat un empobriment de la majoria de les societats, especialment encara que no de forma exclusiva, dels països de la perifèria de la zona euro. Aquestes polítiques adoptades per uns poders  amb greus mancances democràtiques han comportat grans problemes i patiments en àmplies capes socials i un deteriorament del estat del benestar, que fins ara era el principal referent de les societats europees desenvolupades. Així hem vist  atacs sense precedents al conjunt dels serveis públics, un increment de les desigualtats socials i el creixement geomètric  de l’atur i de la pobresa fins a nivells desconeguts a les darreres dècades.

Aquestes polítiques econòmiques i socials imposades als diversos governs nacionals des de la UE, i assumides per aquests sense resistències, en virtut d’una cessió de la pròpia sobirania que en cap cas està justificada pels tractats de la UE, s’ha fet contra els interessos de la majoria social, mentre només es beneficiaven unes minories vinculades al capital especulatiu i concessional.
Merkel la cara fosca d'Europa
Enfront d’ aquestes polítiques antisocials s’han donat forts moviments de rebuig, de resistència social, encapçalats per diferents moviments socials, entre ells i  pel moviment sindical. Malgrat tot és evident que els moments de crisi són propicis a esclats socials, però alhora la pròpia situació de la gent és de debilitat social, derivada  de fets com  el creixement de l’atur, de les dificultats socials i vivencials que  afecten  la capacitat de resposta , i així el descontentament va acompanyat, moltes vegades, d’un creixement de la por a actuar.

Però amb capacitat o no de donar la resposta suficient la desconfiança social creix cap el poder establert i contra les institucions. Es qüestiona qualsevol institució política i/o social existent, inclosa la totalitat de la classe política o entitats de tot tipus, inclosos els sindicats, als qual s’interpel·la com a responsables de la situació actual, amb raó o sense. La frase de moda en alguns sectors és que tot s’ha de canviar i que cal fer “foc nou”.
Un altra Europa: la dels treballadors
Es evident que la situació és complexa, i en ocasions poden haver-hi qüestionaments injustos, tant per part de qui ho fa, com a qui es fa. Però el fet positiu és que hi ha un fort moviment dins d’unes aigües que durant molts temps han semblat massa estables.

Se’ns dubte cal un canvi radical en el marc polític i social que comporti governs que comptin amb les necessitats de la ciutadania com a referència. En aquests sentit no hi ha dubte que l’efecte de Syriza ha estat  important com a referent en molts països perifèrics. Cal reivindicar el paper de la diferència política, de la política al servei de la gent i comptant amb la gent.
Es evident que els nous fenòmens polítics hauran de madurar, separant la facilitat de la demagògia populista de la necessitat d’una renovació de la pràctica i dels actors de la política. L’actual maregassa ha de comportar  un canvi radical en la política que fins ara hem viscut dirigida al servei dels poderosos. Caldrà una necessària confluència entre els nous actors emergents juntament amb d’altres,  que potser no seran tan nous però que durant molt temps han estat  des de la minoria defensant la necessitat d’un canvi en profunditat i que poden aportar la seva experiència.

Es evident que estem davant d’una oportunitat de canvi democràtic i que tots ens hem de veure afectats i cridats a participar. En cas contrari la frustració social podria conduir a  conseqüències difícils de preveure.
El canvi, a tenor de la globalització en que estem immersos, és evident que és un fet que no tindrà una resolució favorable només a nivell nacional. En l’actualitat cap país europeu en solitari té capacitat d’enfrontar-se a l’imperi dels mercats. Els mercats s’han saltat les normes que imposaven les lleis nacionals i ara naveguen sense cap control. Per tant un canvi polític en profunditat només serà possible si es dóna en l’àmbit europeu.
Europa: Però quina Europa?
En aquests moments hi ha molts que es qüestionen, i amb raó, quina Europa estem construint.  Es evident que cal plantejar-se si ens interessa una Europa que es fa al marge de la seva ciutadania, amb els costos que això ha comportat. Si Europa no es fa al servei de la seva ciutadania deixarà de ser un referent. I això pot retornar-nos a una història, que crèiem ja superada, on tornaran a créixer i a imposar-se moviments ultranacionalistes com és el cas del Front Nacional a França. El futur europeu està qüestionat avui, i el seu futur cal imposar que sigui, al contrari d’ara, el d’una Europa més democràtica i al servei de la seva ciutadania. O s’avança cap a una Europa més unida social i políticament, amb institucions plenament  democràtiques i representatives, o Europa no tindrà futur.

En aquest sentit les paraules del ministre grec de finances Varoufakis tenen un significat premonitori, i no només per a Grècia:“ Quan torni al meu país em trobaré amb una tercera força política que no és neo-nazi, és nazi”. El que explicita Varoufakis és que Syriza és la última alternativa europeista i democràtica a Grècia. En cas de fracàs potser seria el torn d’un futur ultranacionalista, antieuropeu i xenòfob d’Aurora Dorada. I aquesta alternativa no és vàlida només pel país hel·lè, arreu creixen formacions de caràcter antieuropeu que en cas de transformar-se en alternatives amb possibilitats tornarien a situar el nostre continent davant negres perspectives de confrontacions.
Varoufakis la cara d'una altra política

Cal remarcar que l’embrió de la Unió Europea va sortir d’un ideal polític que era acabar amb la confrontació entre Estats a Europa, tot creant un àmbit comú basat en el benestar, la cooperació i la llibertat, tot això impulsat per l’existència antagònica dels països de l’Est comunista. Actualment, especialment desprès de la caiguda del “mur de Berlín” el poder dels “mercats”, la seva obsessió mercantilista domina la UE, tot obviant la idea durant molt temps bàsica de la Unitat Europea. Aquest abandonament de l’ideal social i polític europeu és el que cal canviar de forma urgent. El canvi consisteix en retornar a una idea de la UE, la del model d’espai econòmic i social basat en els principis de la justícia, la llibertat i la solidaritat, tant a l’interior com en les seves relacions amb tercers països.
Aquest és el camí del canvi que Europa i els seus països precisen.

Per una Europa de la Solidaritat


 

15 de març 2015

CCOO S’ADAPTA ALS TEMPS DE CANVI


CCOO aprova el Codi Ètic
 
nuevatribuna.es 17 de Marzo de 2015

El final de l’època de expansió derivada de la bombolla especulativa que va provocar l’actual situació de greu crisi econòmica amb unes polítiques dels governs que han suposat greus retallades en l’estat del benestar de la ciutadania i l’aparició de cassos de corrupció que es van gestar en les èpoques de bonança econòmica han provocat una greu crisi d’identitat social i un descrèdit del conjunt de les institucions i de la política.
Aquesta crisi de credibilitat afecta a tots els agents polítics i socials que avui en dia, amb raó o sense es veuen interpel·lats quan no impugnats.
 
Es evident que tota crisi implica també oportunitats de canvi. Avui estem davant d’una oportunitat de canvi democràtic en la que tots ens hem de veure afectats i cridats a participar. En cas contrari la frustració social i ciutadana comportarà conseqüències imprevisibles i potser inclús poc desitjades.
 
Es evident que  el canvi també ens afecta a CCOO com a sindicat. CCOO hem estat, al llarg de la història, moltes vegades una anomalia històrica. Vàrem sortir de la lluita contra la dictadura mitjançant la dedicació i el sacrifici de molta gent, els sindicalistes que van treballar en la clandestinitat i que van forjar el primer sindicat del país. Hem estat una organització atípica on el debat ha estat sempre important, on han conviscut juntes gents diferents però que han forjat un projecte comú. Es evident que el creixement organitzatiu, el ser una organització amb més d’un milió d’afiliats, i milions de votants, amb desenes de milers de delegats sindicals, amb federacions i organitzacions territorials, és quelcom difícil de gestionar. Som una organització que accepta els seus errors, i entre tanta gent també hi ha la que s’equivoca, i el sindicat ha de saber rectificar, i quan cal “triar el gra de la palla”. CCOO és una organització fonamentalment honesta, amb molta gent que dedica el seu esforç sense compensació per a representar a d’altres. La feina i la generositat de la nostra gent moltes vegades no és  recompensada ni agraïda com caldria. Però això són les CCOO, i no volem mantenir-nos en la nostra tasca sinó que volem millorar-la. I en això hem estat i estem fins i tot quan hi ha casos aïllats  gent nostra gent que hagi pogut actuar de forma errònia o inclús dolosa projectant ombres injustes en la imatge de la organització.

Camacho un referent de CCOO
Fa uns anys CCOO va protagonitzar un fet  poc conegut i valorat en la historia de les organitzacions polítiques o socials del país. L’any 2008 en el seu VIII Congrés la gent de la Confederació Sindical de CCOO d’Espanya va decidir canviar al seu Secretari General que optava a un tercer mandat. Es a dir el conjunt de la organització, en contra dels desitjos de l’aparell directiu, va provocar un canvi de Direcció i de les seves polítiques. Aquest canvi anava també dirigit contra una forma d’entendre el sindicat i el seu govern. Es tractava de qüestionar una direcció que creia en uns principis propis del “despotisme il·lustrat”, del govern d’uns pocs escollits i que propugnava una professionalització del sindicalisme, que comportava un pas cap a una major burocratització.
 
Com sol passar moltes vegades, com ha passat amb el fet de la corrupció en el país,  els efectes negatius de fets d’aquella època passada han aparegut ara anys desprès, també en els cassos aïllats que afecten a CCOO.
 
Des d’aquell Congrés el sindicat ha canviat, en part per pròpia voluntat i en part obligat per les circumstàncies, la crisi i l’increment de l’atur són coses que afecten de ple el sindicat. Tot sabem que els temps de crisi no són bons temps per a fer sindicalisme, que són temps difícils, on hi ha moltes necessitats però on la gent té més dificultats i també té per mobilitzar-se.
Tot això ha provocat que el sindicat s’hagi hagut d’adaptar a temps de dificultat, i ho ha fet  reduint estructures, simplificant-les i retornant envers concepcions de militància que tornen a vincular-lo amb les seves arrels fundacionals. Una mostra d’aquest  procés del sindicat s’ha produït  el darrer 4 de març. En el marc del Consell Confederal Extraordinari i Ampliat es va acordar un denominat “Codi Ètic”,  en realitat és un document anomenat " Mesures per a reforçar les millors pràctiques de Govern i Control a CCOO" amb el que es tracta de millorar la transparència i el control de l’actuació del sindicat, dels seus dirigents, i de les seves finances. En definitiva de donar un pas per implicar-se internament en el que és un canvi democràtic global de la nostra societat,  de les seves estructures institucionals i de les organitzacions polítiques i socials.
CCOO considera que ha de canviar, que ha d’estar encara més immers i obert a la societat per a continuar sent, com ho ha estat al llarg de la seva història un agent de ruptura i canvi en la lluita en defensa dels interessos de la classe treballadora, més diversa avui, en el camí d’aconseguir nous horitzons d’equitat, de justícia, de llibertat i de solidaritat entre el conjunt de la ciutadania.
CCOO vol ser una part indissociable del canvi social necessari en la societat actual i per aconseguir-ho vol ser una organització oberta als canvis i alhora potenciadora i agent autònom d’aquets canvis necessaris i imprescindibles avui.
La lluita continua
Al sindicat li manca encara una tasca a fer per a ser un element plenament actiu en el canvi que la societat demanda. CCOO precisa armar-se estratègicament per a portar a terme una ofensiva que permeti albirar la possibilitat de canviar els efectes de la regressió de les Reformes Laborals del PP i del PSOE, en especial el referent a la negociació col·lectiva. Tot partint d’estratègies i propostes que siguin comprensibles i que permetin atraure i aglutinar als treballadors fixes, precaris i desocupats. Una estratègia global que comporti aliats estratègics, especialment a l’àmbit social però també en el polític. És hora de buscar aliats i adhesions a una proposta comú que signifiqui un canvi radical respecte la política econòmica, laboral i social del PP. Es tractaria de potenciar un canvi polític promogut des de la perspectiva de la pròpia autonomia i independència sindical. 
És evident que es tracta de col·locar una proposta que retorni la plena vigència dels drets laborals i sindicals, alhora que els actualitza. En una societat on es parla de la necessitat d’una segona transició, en la que es planteja una Reforma Constitucional, el tema dels drets col·lectius dels treballadors i de la seva representació, així com els drets socials, ha de tenir un lloc de privilegi i prioritat.
Benvingut sigui el Canvi Democràtic que necessitem !
Avançant conservant els origens