26 d’abr. 2018

1er DE MAIG : UN SINDICALISME DE DRETS


Sindicat de Drets
Nuevatribuna | 29 de Abril de 2018


A l’inici de la democràcia en Espanya, Marcelino Camacho deia amb raó que “ la democràcia se ha quedado a la puerta de las empreses”, referint-se al fet de que tot el poder de l’organització del treball havia quedat en mans dels empresaris sense cap participació dels treballadors.
Aquesta afirmació avui no només continua sent certa sinó que s’ha incrementat, especialment desprès de la Contrareforma Laboral del PP amb el seu atac a l’instrument sindical bàsic com es el Dret a la Negociació Col·lectiva.
Avui el sindicalisme està en un procés de profunda reflexió, el que a CCOO s’ha titulat “Repensar el sindicat”. Avui en dia està cada cop més clara la necessitat de que el sindicat es converteixi en un “Sindicat que garanteixi Drets” als treballadors. Un sindicat que parteixi de la defensa dels drets de les persones individualment i també col·lectivament. El concepte de sindicat general és el d’aquell que defensa el conjunt de la classe però més que això els interessos legítims dels col·lectius i les persones treballadores.
Això avui té una importància capital especialment al analitzar la complexitat de  l’evolució del treball i les múltiples formes en que aquest es presenta tant en el pla de l’aparició de noves formes de treball col·lectiu com noves formes de treball individualitzat, autònom o “informal”.
Avui és imprescindible reconquerir drets perduts en la Contrareforma laboral del PP, especialment el relatiu a la negociació col·lectiva.
 El sindicat ha assumit de forma definitiva el seu dret a l’autonomia com a subjecte econòmic i també polític i per tant el seu paper està no sols en la defensa dels interessos laborals, que és prioritària, sinó també en els interessos socials del conjunt de les classes treballadores diverses i plurals. El sindicat ha de complir el seu paper en la defensa dels drets salarials i laborals, però també el de defensa del salari diferit, com és el cas de les pensions, i el salari social que correspon als diversos aspectes de l’estat del benestar, des de les ajudes de protecció social als sectors més dèbils i precaris, com el dret a la sanitat, a la salut, a la cura i a uns serveis públics de qualitat, és a dir dels drets de ciutadania.
El sindicalisme confederal ha de conquerir pel conjunt de la gent que forma les classes treballadores una autèntica “Carta de Drets” exigible i en la que el sindicalisme jugués el seu paper de garant i controlador.
Bruno Trentin va ser Secretari General de la CGIL
Una part d’aquests drets han de ser els de la participació del sindicalisme en la democratització de la empresa, trencant l’autarquia del poder empresarial. El sindicalisme del segle XXI ha d’exigir el seu dret a participar en l’organització empresarial, el control de les reorganitzacions i reestructuracions vetllant per que es facin amb ple respecte als drets de les persones treballadores.
Però també tenen el deure de conquerir el dret a la informació sobre la gestió de la empresa tant pel que fa a les empreses matrius com a la seva repercussió en les empreses subalternes, i als diversos sistemes de treball que es puguin donar.
Aquests son també drets que s’haurien de contemplar en la “Carta de Drets” que convertís el sindicalisme en un garant del compliment d’aquests drets. Hem d’acabar amb aspectes existents actualment on es vulneren  drets reconeguts. Un exemple el dret a la jornada de treball es vulnera de forma generalitzada i a Espanya hi ha milions d’hores de treball no remunerades. I tot això davant la manca de capacitat i recursos de les inspeccions de treball, però també degut a la pròpia indefensió dels treballadors que davant les pressions empresarials es veuen coaccionats a ampliar la seva jornada. Les coaccions són múltiples i diverses, des de les que s’efectuen en treballadors precaris sota l’amenaça de no renovació del contracte fins les que afecten treballadors fixes als que se’ls pressiona amb la possible pèrdua de promoció professional. Es un fet que  l’Estat no té cap voluntat de resoldre tot això  ni els sindicats tenen eines per a  intervenir de forma radical més enllà de la denúncia.
Però el sindicalisme confederal no només ha de tenir reconeguts tots els drets fins ara esmentats sinó també el dret a la participació en el debat de la política econòmica en general on és imprescindible que es senti la veu del sindicalisme general. Com es pot defensar el salari diferit o social si n es té veu en el sistema tributari dels país que és el responsable de la seva financiació?
El sindicalisme que hem d’anar construint, aquest sindicalisme confederal i general que defensa les persones ha de ser el de un “sindicat que garanteixi drets” . Aquest és el gran salt endavant que el sindicalisme ha d’afrontar per a jugar el seu necessari paper en el futur. Cal seguir el camí que en aquest sentit va marcar i teoritzar Bruno Trentin el gran reformador del sindicalisme italià. Aquest nou esperit de defensar i garantir el dret de totes les persones treballadores és avui una necessitat urgent del sindicalisme confederal per a fer front als grans canvis que s’estan donant en el món del treball, i que només el sindicalisme confederal està amb capacitat d’afrontar de forma autònoma. Serà sens dubte la millor forma de continuar defensant la “centralitat del treball” especialment veient la confusió o incomprensió de la majoria de la dirigència política.
Unai Sordo la renovació a CCOO
15 d’abr. 2018

LA IRRELEVANCIA DE L’ESQUERRA

Cercant l'esquerra política?
Nuevatribuna | 16 de Abril de 2018
En aquest moment especialment greu de la situació política espanyola ens preguntem: on està l’esquerra?


Quan hi ha un greu conflicte territorial, quan la democràcia es devalua i hi ha una greu regressió pel que fa a les llibertats col·lectives, quan la desigualtat sembla instal·lada i en creixement, quan la corrupció corrou el partit que governa l’estat, quan les forces independentistes desafien la legalitat i fan un pols al govern, ens preguntem : On està l’ esquerra?


No s’entén que en aquests greus moments pel conjunt de la societat, quan el carrer s’omple de protestes l’esquerra política sembli desapareguda pel que fa a iniciatives globals de canvi. Es realment desastrós que l’alternativa es plantegi entre una dreta com el PP i una altre dreta com C,s que representa més del mateix o fins i tot pitjor en molts aspectes. Mentre les esquerres polítiques existents, PSOE i UnidosPodemos i les seves confluències, semblen desorientades, confoses, dividides entre elles i dintre d’elles i disposades a perdre unes eleccions transcendentals al 2019.

El vell PSOE sembla col·lapsat en la seva divisió interna no superada. Tota l’energia de la reelecció de Pedro Sánchez ha estat malgastada. La seva burocràcia interna, les seves “baronies” continuen intactes i el partit es veu incapaç de tenir una estratègia clara d’oposició i d’arrelar-se amb el desitjos dels seus votants.


I
A on està l'esquerra?

que podem dir de la en el seu dia denominada “nova política” de Podemos i el conjunt de les seves confluències?. Diluïdes en les seves lluites internes, amb la manca d’estratègia clara, amb una manca de democràcia interna fruit d’una organització volgudament horitzontal que només serveix pel control de les seves elits. Amb la seva desconfiança de tot el que sigui estructurat com el moviment sindical, mentre fomenten i defensen moviments movimentistes i espontaneistes amb alternatives genèriques. No hi ha dubtes a hores d’ara que han produït en molts sectors una forta decepció. La seva principal victòria ha estat liquidar la quasi totalitat de la tradicional esquerra alternativa. En aquests moments la seva principal referència d’aconseguir un èxit en les eleccions del 2019 ve de la mà d’una representant de la “vella política de  l’esquerra de sempre” com Manuela Carmena a Madrid.


L’esquerra en el seu conjunt és incapaç de plantejar una resposta forta i tranversal a la problemàtica de Catalunya que trenqui amb els fronts de la dreta independentista i la dreta espanyolista, i fer una proposta forta entorn a una solució federal clara i explícita que és la única alternativa a una societat dividida per la meitat. Cal una solució que no està ni en l’unilateralisme ni en la mera actuació judicial. Com molt bé resumeix Quim Brugué catedràtic de Ciència Política de la UAB “Cal saber molt poc sobre democràcia per pensar que aquesta es limita a l’aplicació de les lleis. Al mateix nivell d’ignorància es troben aquells que igualen vot amb democràcia”. Ni incompliment de les lleis ni judicialització sense política. Es a dir ni la política dels unilateralistes que vulneren les lleis en nom d’una suposada democràcia, ni manca de política per a solucionar els problemes com defensen el PP i C,s. Cal una alternativa que només pot donar una esquerra defensora del federalisme i la plurinacionalitat. Però fins ara tant el PSC (influït pel PSOE) com els Comuns només fan que actuar a remolc dels dos blocs antagònics.

I mentre la regressió política continua arreu de l’estat. Que esperen els partits d’esquerra per a derogar l’article 573 del Codi Penal?, aquest que teòricament es va acordar per a combatre el terrorisme yihadista i que ara s’aplica de forma extensiva i que pot  permetre acusar de terrorisme a simples mobilitzacions socials o expressions públiques. Està en mans de l’esquerra derogar-lo i tornar a la seva redacció anterior.

I ja no parlem de la regressió social i la corrupció. Que fan en concret els partits d’esquerra o els que es diuen de la nova política per afrontar l’actual situació?. Quins plantejaments tenen per a oferir a la ciutadania una opció il·lusionant que permeti albirar una alternativa política real des de l’esquerra que eviti que l’única alternativa enfront de les polítiques regressives del PP sigui la falsa alternativa de les dretes de C,s?
Unai Sordo (CCOO) i Pepe Alvarez (UGT)
Fins el moment sembla que l’única opció organitzada  representativa de l’esquerra sigui el moviment sindical i en aquest sentit és molt lloable la Declaración de CCOO y UGT ante la nueva coyuntura catalana” de l’11 d’abril de 2018. En el punt final de la declaració, on urgeix a una solució política per a Catalunya ben estructurada, conclou: conflicto catalán no puede capitalizar toda la atención ni en Catalunya ni en el conjunto de España hasta el extremo de ocultar los problemas de las personas, como los salarios, las pensiones, la precariedad laboral, las políticas de igualdad o sociales o el restablecimiento de derechos. Ambas organizaciones insistimos en impulsar la agenda laboral y social y en colocar en el centro de la acción política y la concertación social los problemas económicos, sociales y laborales que aquejan al país”.

Aquesta hauria de ser la base d’un programa de l’esquerra: reforma fiscal; revocar la contrareforma laboral del PP i potenciar l’ocupació fixa amb salaris dignes; acord de pensions que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les pensions actuals i futures; inversió social en serveis públics incloent acabar amb les polítiques de privatitzacions de serveis públics, inclús amb nacionalització de serveis essencials; reforma del codi penal per a evitar la degradació democràtica; i reforma constitucional cap a un Estat Federal reconeixent els fets plurinacionals existents, però una reforma no únicament territorial sinó per a garantir drets socials arreu.
Els sindicats ho tenen clar
L’esquerra política existent hauria de tenir una major connexió amb l’esquerra organitzada existent que avui per avui la constitueixen els sindicats confederals, que els podem definir com “l’única esquerra realment existent”. L’esquerra ha estat forta amb uns sindicats forts. Per que el moviment sindical coneix molt més la realitat social que els propis partits i disposa inclús de propostes en molts dels temes que afecten  una ciutadania que ha patit una forta política de retallades durant la crisi que només han beneficiat els sectors més benestants que tenen el poder econòmic i mediàtic i representats per la dreta política estatal i nacionalista.

Ja és hora que les esquerres polítiques, si són capaces, despertin i proposin un programa al servei de la majoria social. Un programa al servei de la majoria i no dels pocs privilegiats de sempre.

Fa falta una alternativa des de l'esquerra