27 de febr. 2014

EN DEFENSA DEL SINDICALISME

Cartell Vaga General de 29-M

 
| 28 Febrero 2014
En els temps actuals sembla estar de moda l’atac contra el sindicalisme i els sindicalistes. Paradoxalment l’atac s’efectua des de dues posicions que podríem considerar antagòniques, la dreta i els seus mitjans, i des de suposades posicions d’esquerra suposadament moderna.

L’atac des de posicions de la dreta sembla normal, els sindicats han estat un enemic tradicional dels seus interessos. El seu atac actual està particularment destinat a presentar-los com a organitzacions arcaiques, parasitàries, i els seus alliberats com elements improductius quan no “bronquistes”. En resum una imatge negativa del que avui, la dreta, considera totalment innecessari i contraproduent per a la “modernització i flexibilització” del mercat laboral.

Des de suposades posicions modernes i vinculades, de vegades, als autoanomenats “nous moviments socials”, es critica els sindicats vinculant-los al “stablishment tradicional” i adjudicant-los tots els seus defectes, antiquats, burocratitzats, allunyats de la realitat, poc representatius, etc., en definitiva part d’un sistema que cal combatre i canviar de rel.

Crec que aquestes crítiques són injustes. Es evident que no ho faig des de un punt de vista neutral sinó de qui està, des de 1974 i continua, vinculat al sindicalisme de classe que representa CCOO. Malgrat això intentaré donar una visió el més neutral que em sigui possible.

Crec que el sindicalisme de classe, i en concret CCOO, ha estat, i és, un instrument imprescindible per a la defensa i protecció dels interessos dels treballadors. En quina situació estarien molts treballadors en el moment actual si els sindicats no existissin?. Es evident que el principal aspecte negatiu de la reforma laboral ha estat reduir el paper dels sindicats en allò més substancial, la negociació col·lectiva. La dreta, el PP i també CiU, sabem que el seu enemic principal en aquests moments és el sindicalisme, i per això el fan l’objectiu no sols de les seves actuacions polítiques, legals, però també administratives, reduint el nombre de representants sindicals i alliberats en les empreses públiques, i mitjançant un atac continuant des del mitjans de comunicació afins.

Preguntem-nos per exemple: Que seria dels treballadors avui sense els sindicats? Com s’enfrontarien a les embranzides patronals?  Qui defensaria els seus drets laborals i la negociació col·lectiva? Qui els defensaria i negociaria en els seu nom els nombrosos ERO’s?

Cimera Social impulsada pels sindicats
I als que critiquen, des de posicions suposadament d’esquerra l’actuació dels sindicats. Els que critiquen la seva suposada passivitat en els moments actuals, caldria recordar-lis que: a) els sindicats no són més que els treballadors organitzats i que en aquests moments la mobilització, en especial la vaga, és difícil per que en els, moments de crisi com l’actual, en un moment de precarització com l’actual, la gent té por, i el sindicat ha d’adaptar les seves actuacions a les possibilitats que té i que permeti que la gent hi participi. Aquesta és la raó d’evitar convocar, tal com alguns voldrien, “vagues generals”  un dia si i l’altre també. El sindicalisme responsable en un moment com aquest de forta dificultat pels treballadors ha de saber graduar i dosificar les mobilitzacions per aconseguir que siguin un èxit. I cal reconèixer que potser no hi ha hagut “vagues generals” darrerament, però mobilitzacions moltes i continuades. I en molts cassos els sindicalisme de classe ha estat present però sense tenir un paper protagonista, deixant-lo capitalitzar per d’altres, com és el cas de les “marees”. Altrament la presència del sindicalisme ha estat des de l’inici donant el suport, sense cap afany de protagonisme, darrera iniciatives noves com la de la PAH. Algú creu que hauria estat possible la recollida de més de 1,5 milions de signatures a la ILP de la PAH sense la participació activa dels sindicats confederals que van ser els que van fer una recollida majoritària de les mateixes?. També ha estat el sindicalisme el que primer ha impulsat formes de mobilització, encara insuficients i embrionàries, en l’àmbit del conjunt de la UE.

Moltes vegades es vol carregar sobre les esquenes sindicals responsabilitats que no són les seves. Els sindicats no són, ni poden ser, una alternativa al poder polític establert. Al contrari en ocasions, com l’actual, anys de lluites, reivindicacions, i conquestes sindicals, són eliminats per una Llei del Congrés, com ha estat el cas de la Reforma Laboral o la de les Pensions. I és que cal tenir en compte que una cosa és la lluita sindical de defensa dels interessos de la classe treballadora, i una altre és la necessària alternativa política d’esquerres que moltes vegades no es veu o no s’acaba de concretar.

Des de l’inici de l’actual etapa democràtica el sindicalisme ha estat el “germà pobre” del sistema. Com va dir encertadament Marcelino Camacho “ la democràcia s’ha quedat a la porta de les empreses”. Així els sindicats no han tingut el suficient suport públic ni institucional ni tampoc financer per fer la seva funció. Al contrari que els partits, per exemple, mai han gaudit de finançament públic estable i suficient.

Marcelino Camacho
En l’Estat Espanyol, es dóna l’anomalia que els sindicat té unes funcions amples, negociar les condicions del conjunt dels treballadors, però només reben les quotes dels seus afiliats. Els sindicalisme espanyol parteix de la legitimitat que li donen les Eleccions Sindicals, amb una forta participació de treballadors i treballadores, que escullen més de 300 mil delegats sindicals, més d’un 70% de CCOO i UGT. I cal dir que els representants dels treballadors estan diàriament vinculats als seus representats. Hem d’assenyalar però que el sistema espanyol garanteix la representativitat però desincentiva la afiliació

Les dades demostren que el sindicalisme a Espanya té el doble de representativitat amb la meitat dels recursos que la mitjana, aconseguint donar cobertura i representació al 57,1% de les empreses. ( veure estudi de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO –“La representación de los trabajadores en la Unión Europea y España”, amb dades de la "Encuesta Europea de Empresas" efectuada per Eurofound de la UE ).

Una característica del sindicalisme del nostre país és la solidaritat de l’actuació sindical intersectorial. Es evident que com arreu la força sindical radica en les grans empreses i sectors. El sindicalisme al nostre país es nodreix de quadres sindicals provinents de grans empreses i sectors, o del sector públic que fan la seva funció bé a les estructures generals del sindicat o fent extensió sindical en empreses o sectors sindicalment més febles. La majoria dels sindicalistes alliberats, dins les empreses o que actuen fora d’elles en altres sectors o en les estructures són “alliberats” sindicals que acumulen hores sindicals en els bancs d’hores, del conjunt dels delegats sindicals, establerts per acords en empreses o sectors. Evidentment, no cal negar, també hi ha un cert nombre de sindicalistes assalariats sense empreses de referència.

Es així com a l’Estat la representativitat sindical és en conjunt d’un 57, 1%. Una de les més altes d’Europa. Per sectors és més alta en el sector industrial 60,3% que en el de serveis 55,5%. Per dimensió de les empreses, les que tenen  entre 10-49 treballadors, la representació és del 52,8%; entre 50 i 249 treballadors és del 81,5%;  i en les empreses de més de 250 treballadors és del 93,3%.

Es evident que la contradicció entre representativitat ( els sindicats com CCOO, malgrat tenir més d’un milió d’afiliats, negocien en l’àmbit superior a la empresa 914 convenis sectorials que afecten a 7.729.700 treballadors) i la pròpia afiliació comporta greus problemes de finançament. Els sindicats es financen bàsicament de les quotes dels seus afiliats, d’unes reduïdes subvencions institucionals i d’ingressos derivats de serveis que es presten com els jurídics i durant uns anys els derivats de la formació. Cal destacar que a d’altres països està establert un “cànon sindical” per tal de que els no afiliats puguin gaudir de les millores obtingudes en els convenis. Amb aquest finançament els sindicats han de fer front a despeses derivades de la seva funció representativa i institucional, que comporta recursos tècnics i humans ( informàtica, jurídics-econòmics, infraestructures informàtiques, manteniment i adequació de locals etc..). I és evident que són un ingressos molt sotmesos als avatars de la situació política i econòmica. Actualment amb la crisi i les polítiques dels governs del PP, totes les fons d’ingressos s’han vist afectades negativament, la qual cosa ha obligat a reajustos de les seves despeses. Malgrat el cost, que tot això ha comportat, no es pot dubtar que pot permetre un cert retorn a la austeritat tradicional del món sindical.

Cal reivindicar però la necessitat d’una Llei de Finançament Sindical, per tal de complir el seu “rol” constitucional, que establint uns criteris clars de finançament, prioritzant les aportacions dels afiliats i els treballadors, però també la pública en menor mesura, amb mecanismes de control dels fons públics, i transparència.

El sindicalisme en aquest país ha fugit de la professionalització que en d’altres països allunyen els sindicalistes de la realitat del món del treball. En el cas de CCOO va haver-hi un intent d’avançar en aquests camí, durant l’etapa del mandat de Jose Mª Fidalgo i d’altres dirigents del seu entorn que pretenia un sindicalisme professionalitzat i concentrat en poques mans, i que en aquests sentit pretenia eliminar el límit de mandats existent. Per sort la reacció del propi sindicat va impedir una desviació cap a la burocratització del sindicat, la qual cosa va comportar la derrota de Fidalgo en el Congrés del sindicat i al seva substitució per Ignacio Fernández Toxo.


Toxo acte per Vaga General de 14N

No es pot finalitzar un anàlisis del que ha estat i és el sindicalisme de classe al nostre país sense tenir en compte el paper dels afiliats sindicals i els sindicalistes. L’afiliat és el pilar del sindicat. Tot el paper del sindicat com a interlocutor de les empreses, com a pilar de la negociació col·lectiva i de la concertació social no es pot dissociar de la figura del afiliat. Així com els beneficis de l’activitat sindical s’apliquen de forma universal, els costos son assumits pels seus afiliats, això més el fet de que l’afiliació encara és mal vista per part de moltes direccions empresarials, que fins i tot són bel·ligerants. En aquest sentit caldria que fos reconegut aquest paper de l’afiliat sindical que aporta en tot cas el seu finançament, però que també és en moltes ocasions els ulls i les orelles del sindicat en els centres de treball. El mateix reconeixement caldria donar-los a tots aquells sindicalistes que en la majoria dels cassos fan la seva funció representativa de forma exemplar, no exempta de maldecaps i incomprensions, i que fins i tot li comporten perjudicis econòmics i professionals en la seva vida laboral.

Crec que la trajectòria del sindicalisme del nostre país, dels seus afiliats, i dels seus sindicalistes es mereix que l’esquerra política i els moviments socials l’hi donin el seu reconeixement, en aquests moments, davant els atacs previsibles dels seus enemics de la dreta política econòmica i mediàtica. I cal que l’esquerra política i social, i que els “nous moviments socials” tendeixin la mà al sindicalisme, li reconeguin el paper que ha jugat i juga, i que l’acompanyin en el seus necessaris processos de renovació que porten a terme.
Sindicalistes l'1 de Maig


Pete Seeger: " A quin costat estàs tu? 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada