10 de des. 2013

2013: l’any dels “brots verds” o el més dur per a la ciutadania

Brots verds?

nuevatribuna.es | 10 Diciembre 2013

Estem a punt de finalitzar l’any i l’anàlisi de la situació de la nostra economia és summament controvertit.

Per una banda el Govern i els grans empresaris no paren de parlar dels “brots verds” que apareixen en la nostra economia i que signifiquen el fi de la recessió. Parlen de la gran baixada de la prima de risc, de l’entrada de capitals als país, es diu que al voltant de 25.000 milions d’euros, de la pujada de la borsa, etc. Tot dades macroeconòmiques.

Però per l’altra banda hi ha una realitat, la de la vida diària de la majoria de la ciutadania que desmenteix les paraules del govern i dels grans empresaris. Es manté una xifra d’atur alarmant, que no decau sinó que s’incrementa; el nombre de persones aturades que ja no reben subsidi creix; l’EPA ens diu que tota l’ocupació que es crea és precària i es destrueix el mateix nombre d’ocupació fixa; els salaris dels treballadors han baixat en més de 5 punts i les previsions són que els seus increments siguin inferiors als de la resta de països de la UE. El nombre de persones en situació de pobresa s’acosta als 7 milions en tot l’estat.
Creix la pobresa extrema

Tota aquesta situació repercuteix en la economia de forma greu provocant una forta caiguda del consum. I com a conseqüència també la desaparició o situació greu de moltes petites i mitjanes empreses industrials i de comerç que veuen com cauen les seves vendes alhora que es troben amb que l’aixeta del crèdit necessari fins i tot pel seu capital circulant està tancada, i que es troben ja liquidant les seves últimes reserves abans d’arribar a la definitiva fallida.

Es pot afirmar sense equívocs que aquest ha estat el pitjor any per a la majoria dels ciutadans de l’estat.

Es evident que alguns sectors, precisament els causants de la crisis, com el bancari i els especuladors, noten l’arribada dels brots verds. Les grans empreses, incloent-hi el sector bancari ara quasi oligopolista, tenen uns beneficis creixents. Es a dir la sortida de la crisi s’està produint igual que la pròpia crisi, en base a una profunda desigualtat, uns pocs guanyen abans i ara, i la majoria perd.

El cas més singular és el del sector bancari. La seva reestructuració ens ha costat a tos els contribuents milers de milions d’euros. Només el rescat que pagarem tots, ja que els bancs no ho faran, suposarà 40.000 milions d’euros. I mentre el sector financer es nega a efectuar la seva funció essencial de finançar l’economia productiva, a les PYME’s i a les economies familiars. Prefereix agafar diners del BCE i invertir  en deute públic, és més beneficiós per als seus balanços encara que sigui més perjudicial per al país. I per que facin això els hem salvat?

Ja hem dit que les petites i mitjanes empreses tenen moltes dificultats per poder accedir al crèdit i quan ho fan és a uns tipus d’interès molts cars, especialment si els comparem amb els que paguen les grans empreses. El diferencial és de 2,69 punts més. Si les grans empreses paguen un 2,29% de mitjana les petites i mitjanes paguen el 4,98%, el diferencial més alt de tots els països del nostre entorn.

Però res d’això immuta el nostre Govern que prepara noves retallades i disminueix els pressupostos dedicats a fomentar la ocupació, alhora prepara noves retallades de les condicions de treball i de la situació dels pensionistes. Només sembla interessat en fomentar l’efecte crida als especuladors estrangers, potser potenciant una nova “bombolla immobiliària”, i en tenir contentes a les grans empreses que conformen el Consell de la Competitivitat i que estan més optimistes que el propi govern, només cal veure les declaracions del senyors Alierta, Botín o Fainé. Cosa molt normal ja que són els beneficiaris directes de l’acció de govern.

Esperem que el 2014 sigui un any en el que tot comenci a canviar. I no ho esperem per que canviï la política del Govern, sinó per que cal esperar que la pressió del carrer no defalleixi i que les properes conteses electorals, començant per les Eleccions Europees signifiquin l’inici del fi de la hegemonia del PP.

Caiguda del consum i tancament de comerçosMercedes Sosa i Joaquin Sabina:" Violetas para Violeta" 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada